Pagtatatuwa

Ang mga nilalaman ng blog na ito ay batay lamang sa aking personal na kuro-kuro at nilalaman ng aking pangkatapusang proyekto at walang kinalaman sa aking pinagtratrabahuhan. Nasa akin ang karapatan na tanggalin ang mga kuro-kuro na walang kinalaman sa tinatalakay, nagpapakita ng pambabastos o pagkutya sa iba at walang pagpapakilala. Ginawa ko sa abot ng aking makakaya na maging tama sa pagbigay ng mga pinagsanggunian na aklat, peryodiko o manunulat o ginamit na mga larawan.  Kahit  malaya ang sinuman na  gamitin ang mga banghay aralin sa blog na ito,  pakibanggit pa rin ang pinagmulan ng inyong materyal kung kinakailangan.

Disclaimer

The contents of this blog are based on my personal opinion only and the contents of my special project and are not related to my work.  I reserve the right to delete any unrelated, obscene, insulting and anonymous comments. I did my best to also properly quote and acknowledge any books, journals or writings consulted or to give credit to sources of images. While everyone is free to use the lesson plans in teaching Filipino, please mention the source of your material when needed.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s