Mga Mungkahi pag natapos na ang mga Leksiyon/Suggestions after all the lessons have been taken up

Standard

Mungkahi:

Tapusin ang programa sa isang ritwal ng pagtatapos sa pamamagitan ng pagbigay ng isang sertipiko

at pagdaraos ng isang handaang may temang-Filipino bilang pagpaparangal sa bata.

Para sa magulang/guro:

Isang malugod na pagbati sa inyong pagtapos ng programa kasama ang inyong anak!

Para sa bata/mag-aaral:

Isang malugod na pagbati at nawa’y ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral ng iyong wika, kultura at pamanang Filipino!

Suggestion:

 End the program with a graduation ritual by giving a certificate

and  holding a Philippine-themed party in honor of  the child.

To the parent/teacher:

Congratulations for finishing the program with your child!

To the child/student:

Congratulations and may you continue to learn more about your

Filipino heritage- its language and culture! J

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s