Gabay sa Paggamit/Instructions for the user

Standard

Layunin/Goal:  Magkaroon ng malalim na pag-ibig at pagpapahalaga sa wika at kulturang Pilipino./ To develop a deep love and appreciation for the Filipino language and culture.

Mga kalahok/Target Participants: Mga batang may lahing Pilipino na may edad na 4 hanggang 6 na taong gulang./Children of Filipino descent between 4-6 years old

Paksa/ Theme: Ako ay may dugong Pilipino./ I have Filipino blood.

Mga Panimulang Tagubilin/Preliminary Instructions

  1. Sa pagsunod ng banghay-aralin, isaalang-alang ang edad, nibel ng interes at kakayahan ng bata. Maging malaya sa pagbago o sa pagpapahaba ng pagtalakay ng mga leksiyon.

In following the lesson plans, please consider the age, interests and abilities of the child and modify the activities accordingly. Feel free to modify or take up a lesson more in-depthly.

  1. Dalawa hanggang tatlong oras ang katamtamang kahabaan ng  bawat banghay aralin subalit   mas makakatulong na pakonti-konti ang pagtalakay sa nga gawain sapagkat nakakatulong ito upang matandaan at mapalawak ang mga natutunan.  Halimbawa, makakatulong na kantahin ang mga awit na pinagaralan na.

Two to three  hours is the estimated time allotment for each topic of the lesson plan. However, it is highly recommended that the lessons be tackled on a staggered basis (15-30 minutes for most activities) as it helps in the recall and elaboration of the material. For example, it would be helpful to repeat singing the songs.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s