1. Leksiyon 1/Lesson 2: Bago Magbasa/Pre-reading

Standard

Paksa 2/Topic 2: Mahilig kaming kumain./We love to eat.

I. Mga Layunin/Objectives 

A. Pagpapahalaga/ Expressive Objectives:

  1. Matanto ang nakakabuklod na epekto ng pagkain./ To recognize  the bonding effect of food in the story.

 Pahalagahan ang makukulay na ilustrasyon ng pagkaing Pilipino./To admire the colorful illustrations of Filipino food.

B. Kasanayan/ Instructional Objectives

1. Matutunan ang mga pangalan, kilos, at mga pantukoy  na tungkol sa pagluluto at lutuing Pinoy./To become familiar with names,  actions and descriptions referring to Philippine  cooking and cuisine

2. Makabigay at makasunod ng mga tuntunin sa pagluluto./To give and follow instructions in cooking

3. Malaman kung papaano ang wastong paghingi ng pagkain mula sa kapwa o kung papaano umorder nito sa kainan./To know how to ask for food from somebody or order it in a restaurant.

4. Matutunan kung papaano bumili sa isang tindahan o sa palengke./To learn how to buy in a store or market

5. Matutunan ang tungkol sa pandiwa./To learn about verbs or action words.

II. Nilalaman at mga Kagamitan/Subject Matter and Materials

Nilalaman/Selection :

Pangunahing aklat/Main book : Halu-Halo Espesyal ni/by Yvette Ferreol (Adarna House, 2006)

Kadaragdagang aklat/Supplementary Book : Bahay Kubo isinalarawan ni/ illustrated by Hermes Alegre (Tahanan Books, 1993).

Mga Kagamitan/Materials:

larawan, video o aktwal na halimbawa ng pagkaing Filipino ayon sa matatagpuan sa aklat at iba pa, plastik na pagkain, kagamitang pangkusina at pangkain, sangkap para sa gawaing pagluluto at kagamitan para sa pansit-pansitan.

pictures, video or actual examples of Filipino food as found in the book and more, plastic food,  kitchen and eating utensils,  ingredients for the cooking activity, materials for the pretend pancit.

A.     Bago Magbasa/ Pre-reading

1.      Pagpapagising sa Kasalukuyang Kaalaman/ Activating Prior Knowledge

Tingnan ang iba’t ibang larawan ng pagkaing Filipino sa cookbook. Subukang kilalanin kung alin sa mga ito ang natikman na ng inyong anak.  Ano ang kanyang paborito? Ano pa ang nais niyang matikman? Ano ang kaniyang nararamdaman sa tuwing naghahanda ang kanyang magulang para sa mag-anak at sabay-sabay nila itong pinagsasaluhan?

Look at the different pictures of Filipino food in a cook book. Try to identifiy what your child has already eaten. What is his/her favorite ? What else would s/he like to try? How does she feel every time his/her parents cook for the family and they eat together?

 2. Pag-aalis ng mga Balakid/ Developing Concepts and Vocabulary 

a. Tingnan ang refrigerator at ang mga kabinet sa kusina.  Pangalanan sa wikang Filipino ang mga pagkain, kagamitang pangkusina at pangkain. Ilarawan kung papaano ginagamit ang mga kagamitan.

Check the refrigerator and the pantry in the kitchen. Name food stuff, kitchen and eating utensils in Filipino. Describe how the utensils are used.

b. Ipatikim ang pagkaing may iba’t ibang lasa: maalat, matamis, maasim, mapakla, maanghang at umami.

Have a taste test for food that is salty, sweet, sour,  bitter, spicy and  umami.

 3. Pagganyak/ Developing a Purpose for Reading

Naranasan mo na bang magkasakit ? May gana ka bang kumain sa tuwing ikaw ay may sakit ? Ano ang nagpapasaya sa iyo sa tuwing ika’y may sakit ? Naiisip mo ba ang pagkain ? Bakit ? Bakit hindi ?

Ngayon tayo ay magbabasa ng kwento tungkol sa isang batang babaeng may sakit at kung paano siya napasaya ng kanyang lola at ng kusina nito.

Have you ever been sick? How is your appetite when you are sick? What cheers you up when you are sick? Do you think about food? Why or why not?

Today we are going to read about a sick girl whose thoughts of her Lola and the kitchen cheered her up.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s