6. Leksiyon/Lesson 3: Pagsusuri/ Evaluation

Standard

Topic 3: Mahilig kaming magsaya at magdiwang./We love to have fun and celebrate.

A.     Rubrik sa Pagsusuri ng Leksyon 3/Assessment Rubric for Lesson 3

Task/Gawain

Score

a.Batiin ang isang tao sa kanyang kaarawan o sa araw ng Pasko. /Greet somebody a Happy Birthday or Merry Christmas in Filipino. 1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

b. Ilarawan kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang isa sa kanilang mga pista./ Describe how Filipinos celebrate one of the feasts featured in the book. 1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

c. Sabihin kung kalian ang kanilang kaarawan. Tell when his/her birthday is. 1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

d. Magbilang ng mga bagay sa Filipino./ Count the number of objects in Filipino.

 

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

 

 

KABUUAN/TOTAL                           /20 puntos/points

 

B. Mga puna sa paggamit ng wika, mga kalakasan, kahinaan, pananaw tungkol sa at pakikitungo sa leksyon ng bata, atbp/ Comments and observations on the child’s language use, strengths, weaknesses, attitude toward and behavior during the lesson, etc. 

Aspeto/Area

Mga Puna/ Comments and Observations

1. Paggamit ng wika ng bata-mga kalakasan/ Child’s language use –strong areas  
Paggamit ng wika ng bata: mga kahinaan/ Child’s language use: weak areas  
3. Palagay/Pagtingin sa leksyon/ Attiteude towards the lesson  
4. Iba pa/Others  

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s