6. Leksiyon/Lesson 2: Pagsusuri/Evaluation

Standard

Paksa 2/Topic 2: Mahilig kaming kumain./We love to eat.

  1. A.     Rubrik sa Pagsusuri ng Leksyon 2/Assessment Rubric  for Lesson 2

Task/Gawain

Score

a. Mag-order sa isang kainan. Sabihin kung ano ang kulay, lasa o mga sangkap ng pagkain.

Make a food request or order from a restaurant. Describe the food in terms of taste, color or ingredients.

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

b. Tanungin ang bata kung ano ang kanyang ginagawa.

Ask the child to say what s/he is doing.

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

c. Tanungin ang bata kung anu-ano ang mga kulay at hugis.

Ask the child to identify colors and shapes.

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

KABUUAN/TOTAL                           /15 puntos/points

 

  1. Mga puna sa paggamit ng wika, mga kalakasan, kahinaan, pananaw tungkol sa at pakikitungo sa leksyon ng bata, atbp/ Comments and observations on the child’s language use, strengths, weaknesses, attitude toward and behavior during the lesson, etc. 

Aspeto/Area

Mga Puna/ Comments and Observations

1. Paggamit ng wika ng bata-mga kalakasan/ Child’s language use –strong areas  
2. Paggamit ng wika ng bata-mga kahinaan/ Child’s language use –weak areas  
3. Palagay/Pagtingin sa leksyon/ Attitude towards the lesson  
4. Iba pa/Others  
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s