6. Leksiyon/Lesson 1: Pagsusuri/ Evaluation

Standard

Paksa/Topic 1: Ako at ang aking pamilya ay may lahing Pilipino/ My family and I are of Filipino descent

  1. Rubrik sa Pagsusuri ng Leksyon 1/Assessment Rubric  for Lesson 1

Task/Gawain

Score

a. Magbigay ng mga tanong na madalas ginagamit sa pagpapakilala. Magpalit ng tungkulin at suriin ang paggamit ng Filipino.

Ask getting-to-know you questions in Filipino. Reverse roles and check for use of Filipino.

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

b. Tingnan ang mga larawan ng mga miyembro ng pamilya.

Look at family pictures and let them identify members of the family in Filipino.

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

c. Iguhit ang isang larawan tungkol sa kuwento ni Malakas at Maganda.

Draw a picture about the story of  Malakas and Maganda.  Talk about your drawing.

1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

d. Ituro ang iba’t-ibang bahagi ng katawan./ Identify parts of the body. 1                    2                  3                    4                      5

Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagaling

magaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

 

 

KABUUAN/TOTAL                           /20 puntos/points

 

  1. Mga puna sa paggamit ng wika, mga kalakasan, kahinaan, pananaw tungkol sa at pakikitungo sa leksyon ng bata, atbp/ Comments and observations on the child’s language use, strengths, weaknesses, attitude toward and behavior during the lesson, etc. 

 

Aspeto/Area

Mga Puna/ Comments and Observations

1. Paggamit ng wika ng bata: mga kalakasan/ Child’s language use: strong areas  
2. Paggamit ng wika ng bata:mga kahinaan/ Child’s language use: weak areas  
3. Palagay/Pagtingin sa leksyon/ Attitude towards the lesson  
4. Iba pa/Others  

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s