5. Leksiyon/Lesson 4: Pagsusuri/Evaluation

Standard

Paksa 4/ Topic 4: May mga pinapahalagahan kami sa buhay tulad ng paggalang at pagmamahal sa isa’t-isa, bayanihan, kasipagan at kasinupan sa paggastos./We value certain things like love and respect for each other, helpfulness, a strong sense of industry and moderation in spending.

IV. Pagsusuri/Evaluation

A. Rubrik sa Pagsusuri ng Leksyon 4/Assessment Rubric for Lesson 4

Task/Gawain

Score

a. Magbigay ng isang sitwasyon (maaring batay sa kuwento)  kung saan dapat niyang gamitin ang po at opo./ Give a situation (could be based on the story) then express and verbalize the feelings for that situation using po and opo. NOTE: The use of po and opo is a practice among the Tagalogs and is not expected of Filipinos from the other regions. 1                    2                  3                    4                      5Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagalingmagaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

b. Tingnan ang isang album na naglalaman ng mga larawan ng iba’t-ibang kaugalian at pinahahalagahan ng mga Pilipino Hayaang ipaliwanag ng bata ang mga ito./ Look at the scrapbook of different Filipino customs and values. Let the child describe them. 1                    2                  3                    4                      5Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagalingmagaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

c. Kantahin ang Magtanim ay di Biro , Ako ay May Lobo o Ang Mga Ibon./ Sing either Magtanim ay Di Biro, Ako ay May Lobo or Ang mga Ibon. 1                    2                  3                    4                      5Hindi                         Puwede na                    Magaling                       Magaling                  Pinakamagalingmagaling                                                                                               na magaling

Poor                                 Fair                       Satisfactory                   Highly Satisfactory              Excellent

 

KABUUAN/TOTAL                           /15 puntos/points

 

B. Mga puna sa paggamit ng wika, mga kalakasan, kahinaan, pananaw tungkol sa at pakikitungo sa leksyon ng bata, atbp/ Comments and observations on the child’s language use, strengths, weaknesses, attitude toward and behavior during the lesson, etc. 

Aspeto/Area

Mga Puna/ Comments and Observations

1. Paggamit ng wika ng bata-mga kalakasan/ Child’s language use –strong areas  
2. Paggamit ng wika ng bata-mga kahinaan/ Child’s language use –weak areas  
3. Palagay/Pagtingin sa leksyon/ Attitude towards the lesson  
4. Iba pa/Others  

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s