5. Leksiyon/Lesson 3: Pagugnay sa Kurikulum/Curriculum Connection

Standard

Topic 3: Mahilig kaming magsaya at magdiwang./We love to have fun and celebrate.

IV. Pag-ugnay sa Kurikulum/ Curriculum Connection:

Matematika/ MathematicsPagbilang hanggang 10/Counting until 10

Layunin/Objective: Makabilang nang wasto hanggang 10./ To count by rote until 10.
Pamamaraan/Procedure:
a. Magbilang ng mga bagay hanggang 10 o 20, depende sa kakayahan at interes ng bata.
Count objects until 10. Extend to 20 if the child has the interest and ability for it.
b. Maglaro ng tagu-taguan.  Magbilang hanggang 10 (o 20).  O di kaya ay maglaro ng beto-beto (mula kay Romulo).
Play a game of tagu-taguan. Count until 10 (or 20). Or play a game of beto-beto (from Romulo).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s