3. Leksiyon/Lesson 3: Pagkatapos Magbasa/Post-reading

Standard

Topic 3: Mahilig kaming magsaya at magdiwang./We love to have fun and celebrate.

Pagkatapos Magbasa/ Post Reading

1.      Gawaing Pang-ugnay/ Engagement Activities

a.Itala ang lahat ng pista at pagdiriwang mula sa aklat o gumawa ng isang scrapbook gamit ang mga larawang mula sa internet. Isaayos ang mga ito ayon sa pinakapaborito ng bata hanggang sa di gaanong paborito.

Write down all the feasts and celebrations in the book or create a scrapbook of downloaded pictures.  Rank it from the child’s most favorite to the least favorite.

b. Gumuhit ng larawan ng isang pagdiriwang ng Pilipino (o anumang maituturing na selebrasyong Pilipino) na naranasan na ng bata.  Ano ang nagaganap sa larawan?

Draw a picture of a Filipino celebration (or something close) that the child has already experienced. What is going on in the picture?

c. Maglaro ng laro o laruang Pilipino na ipinakilala ng aklat. Maglaro ng hampas palayok at sack race.

Play any of the Filipino toys and games featured in the book. Play hampas palayok and sack race.

2.      Gawaing Pang-unay 2 / Engagement Activities 2: Talakayan/ Discussion

Ano ang tatlong pinakapaborito mong pagdiriwang? Bakit?

What are your three most favorite feast or celebration? Why?

3.      Pagpapayaman at Pagpapahaba sa Karanasang Pampanitikan/Enrichment/Extending the Literary Experience

1. Magsadula ng pagdiriwang ng kaarawan. Pag-aralan ang awiting Maligayang Bati. Hipan ang kandila sa keyk.  Maghanda ng pansit.

Have a pretend birthday party. Learn how to sing Happy Birthday in Filipino. Blow a candle. Cook pancit.

2. Gumawa ng maskarang pang-Ati-atihan (mula sa aklat ni Romulo). Panoorin ang isang video at talakayin ang simulain ng naturang pagdiriwang.  Gumawa ng pastillas de leche.

Create an ati-atihan mask. Watch a video and talk about its origins. Make pastillas de leche following a recipe.

3. Magsadula ng Paskong Pilipino. Pag-aralan ang awiting Ang Pasko ay Sumapit.  Maghain ng hamon at keso kasabay ng tsaang luya o mainit na tsokolate.  Gumawa ng parol o kaya’y isang collage ng mga parol mula sa pira-pirasong makukulay na papel.

Have a pretend Filipino Christmas. Learn how to sing Ang Pasko ay Sumapit.  Serve ham and cheese with ginger tea or hot chocolate. Make a real parol or tear up pieces of colored paper and create a collage of a parol.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s