2. Leksiyon/Lesson 4: Pagbasa/Reading

Standard

Paksa 4/ Topic 4: May mga pinapahalagahan kami sa buhay tulad ng paggalang at pagmamahal sa isa’t-isa, bayanihan, kasipagan at kasinupan sa paggastos./We value certain things like love and respect for each other, helpfulness, a strong sense of industry and moderation in spending.

  1. Pagbasa ng kuwento/ Reading

Basahin nang mabagal sa Pilipino. Isalin sa Inggles o sa wikang kinagisnan kung kinakailangan. Magtanong sa bata upang mahulaan ang susunod na mangyayari o upang makita ang pagunawa sa kuwento. Read the story aloud slowly in Filipino then in English or the dominant language if needed. Ask the child questions that would predict the next part of the story or check their understanding.

Ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga malalalim na salita na makakatulong sa pag-unawa ng bata sa kuwento. Explain the meaning of key words that may help the child grasp the meaning of the story.

Ibong Adarna ni/by Roberto Alonzo (Adarna House, 2008 ikalawang edisyon)

Sa Filipino: 

Noong unang panahon, sa kaharian ng Berbania ay may isang hari na may tatlong anak: si Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Isang araw, nagkasakit si Haring Fernando. Walang manggagamot ang makapagpagaling sa kanya. May dumating na isang matanda na nagsabing ang tanging makakagamot sa hari ay ang awit ng ibong Adarna na matatagpuan sa Bundok Tabor. Umalis si Don Pedro upang hanapin ito. Nakita niya ang ibong Adarna na napakaganda at napakamakulay. Nang umawit ito ay kaagad nakatulog si Don Pedro at naging bato. Sumunod si Don Diego kay Don Pedro at ganoon din ang nangyari sa kanya.  Sumunod naming maghanap si Don Juan. Sa kanyang paglalakbay ay tinulungan niya ang isang ketongin. Binigya niya ito ng pagkain at tubig. Biglang nagbago ang anyo ng matanda at tinulungan siyang mahuli ang ibong Adarna.  Binigyan niya ng kalamansi, labaha at isang bote ng agua bendita si Don Juan. Nang dumating ang ibong Adarna, hindi inantok si Don Juan dahil hiniwa niya ng labaha ang braso at pinatakan ng kalamansi. Nahuli niya ang ibong Adarna at binuhusang ng agua bendita ang mga kapatid. Nakabalik sila sa kaharian at gumaling ang kanilang ama.

In English:

Once upon a time, in the  faraway kingdom of Berbania, there was a king with three sons: Don Pedro, Don Diego and Don Juan. One day, King Fernando got ill. No doctors could help him get better. An old man came to tell them that only the song of the Ibong Adarna that can be found in Mount Tabor can help him feel better. Don Pedro left to look for it. He saw the Ibong Adarna which was beautiful and colourful. When it started to sing Don Pedro fell asleep and turned into stone. Don Diego followed suit and the same fate befell him. Finally, Don Juan left. During his journey he met a leper whom he helped by giving him food and water. The leper suddenly changed appearance and told Don Juan how to capture the bird. He was given lemon, a razor and a bottle of holy water. When the Ibong Adarna sang, Don Juan did not fall asleep because he slashed his arms with the razor and squeezed lemon juice over it. He was able to catch the bird, poured holy water over the stones which became his two brothers. They all returned to the kingdom and helped their father get better.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s