Ang Eskwe-eskwelahan ni Teacher Siningguelas

Standard

Noong bata pa ako, mahilig na mahilig akong maglaro ng eskwe-eskwelahan (o titser-titseran). Kasama ng aking mga kaibigan, hinahakot namin ang mga bulinggit naming mga kapitbahay upang turuan sa aming bakuran. May ibayong saya sa paghahanda ng mga leksiyon at pagtuturo sa kanila. Paminsan-minsan,  pinag-aaralan namin ang alpabeto o dili kaya’y ang pagbibilang bukod pa sa pagbabasa ng mga kuwento at pagkanta. Kahit na laro lang nga ito, hindi lang kami natutuwa, natututo rin sila at kami rin…

When I was a child, I loved to play school.  Along with my friends, we would gather all the the little ones in the neighborhood to “teach” them in our family’s backyard. There was a different kind of happiness in preparing for the lessons and teaching them. Sometimes, we learned about the alphabet or counting aside from reading stories and singing. Even if it was just “play”, the children learned…and we did too.

Sinadya kong tawaging “eskwela-eskwelahan” ang blog na ito upang mabigyan halaga ang importansiya ng laro, imahinasyon, kasiyahan at mabuting relasyon sa pagtuturo at pag-aaral ng wika at kulturang Pilipino. Dapat itong maging maligayang at makabuluhang karanasan sa mga kabataan upang maganyak silang matutunan ito.

I thought of naming this blog “eskwe-eskwelahan” to emphasize the importance of play, imagination, joy and rapport in teaching and learning Filipino as a heritage language and its culture. It should be a fun and meaningful experience for the children so that they will always be encouraged and inspired to learn it.

Tinawag ko naman ang aking sarili bilang Teacher Siningguelas dahil sa magaan at mapagpalarong tunog nito at bilang pagpupugay sa  aking paboritong prutas, ang siniguelas, at sa aking nakakatuwang tiya na ipinalayaw ito sa akin.

And as for my blog monicker, Teacher Siningguelas, I chose it because of the playful and light-hearted ring to it. It was also to pay homage to my favorite fruit, siniguelas (Spanish plum) as well as to a dear and funny aunt who coined this nickname for me.

Teacher Siningguelas 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s